Obchodní podmínky

Náležitosti objednávky

Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího - zákazníka. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti - identifikační údaje zákazníka:

Ověření objednávky

Na základě přijaté objednávky ověřujeme vyrobitelnost zakázky a potvrzujeme zákazníkovi druh a technické parametry výrobku, kalkulovanou cenu a množství výrobků, jež se zavazujeme zákazníkovi dodat. Objednávka je po ověření považována oběma stranami za závaznou.

Dodání zakázky

Výrobce se zákazníkem se dohodli na níže uvedených způsobech dodání zakázky. Podmínky pro dodání v odsouhlasených termínech jsou následující:

Objednaná zakázka je expedována dle dopravních a skladových dispozic výrobce:

  1. Na adresu dodání s doplatkem předem na bankovní účet výrobce

Zboží je zasláno přepravní společností na adresu zákazníka. Přepravní společnost doručuje zásilky v pracovních dnech do 24 hodin od okamžiku expedice, kdy je zákazník telefonicky kontaktován a k předání zboží dochází v souladu se standardním postupem přepravní společnosti.

B.  Na adresu dodání bez doplatku

Zakázka je dodána za stejných podmínek jako s doplatkem s tím, že se zákazníkem je dojednán individuální způsob platby (např. platba celé zakázky je realizována dopředu bankovním převodem). Zákazníkovi je vystavena faktura jako podklad k úhradě zakázky.

Výrobce se zavazuje k odeslání zakázky na adresu zákazníka neprodleně v den připsání částky na jeho bankovní účet. Případná časová prodleva v dodání zboží je domluvena se zákazníkem. Zákazník se zavazuje převzít objednané zboží od třetí osoby (přepravní firmy).

C.  Osobní odběr ve výrobně po doplatku předem na bankovní účet výrobce

Zákazník se zavazuje k odběru objednané zakázky ve výrobně prodávajícího (Frýdštejn 145, okres Jablonec nad Nisou). Prodávající vyzve zákazníka k odběru zakázky telefonicky/e-mailem podle údajů na objednávce a to nejpozději do jednoho pracovního dne od splnění výše uvedených podmínek pro dodání zakázky.

Výše nákladů na dopravu

Výši dopravného zjistí zákazník při uzavírání objednávky, přičemž parametrem pro správný výběr velikosti dřevěné palety je celková velikost objednaného výrobku. Výrobce si na základě technických parametrů zakázky po vzájemné dohodě se zákazníkem vyhrazuje právo, změnit kalkulovanou cenu za dopravné.

Způsob platby

U zakázek, zhotovených na míru, je zákazníkovi vystavena zálohová faktura. Po převedení částky zálohové faktury na bankovní účet výrobce je spuštěna výroba objednané zakázky. Před dokončením zakázky je zákazníkovi vystavena doplatková faktura, splatná opět bankovním převodem před osobním vyzvednutím zákazníkem nebo zasláním zakázky přepravní firmou na adresu zákazníka.

Jiné způsoby platby závisí na dohodě výrobce se zákazníkem při ověření objednávky.

Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 367/2000 mát kupující právo, odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu (dle zákona platí pouze pro fyzické osoby, nikoli pro firmy). Přímé náklady na vrácení zboží nese zákazník. Po odstoupení a řádném vrácení zboží zákazníkem je prodávající povinen, bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi částku zaplacenou za odebrané zboží. Při vrácení zboží nevzniká zákazníkovi nárok na proplacení nákladů na dopravu. Částka bude zákazníkovi vrácena do 30 dnů na základě průvodního dopisu, který spolu s vráceným zbožím zákazník zašle e-mailem nebo spolu se zbožím v balíku.

Navrácení zboží výrobci NELZE provést dobírkou. Takto vrácené zboží NEBUDE výrobcem převzato. Stejně tak nelze vracet zboží, které bylo zjevně opotřebeno užíváním nebo bylo vyrobeno na míru.

Reklamace

Na výrobky z litého mramoru prodávající poskytuje záruční dobu 5 let. Na ostatní výrobky se vztahuje záruční doba 2 roky.

Záruka se vztahuje na vady materiálu nebo vyhotovení výrobku a platí pouze za předpokladu, že s výrobkem je od doby převzetí zákazníkem zacházeno v souladu s Návodem k instalaci, užívání a údržbě výrobků z litého mramoru.

V případě osobního odběru zboží přechází odpovědnost za stav výrobku z prodávajícího na zákazníka v okamžiku převzetí. Stejným způsobem je uznán nárok na reklamaci zboží poškozeného přepravou pouze v okamžiku převzetí zboží od přepravce, kdy na poškozené zboží zákazník se zástupcem přepravní firmy (řidičem) sepíše reklamační protokol. Bez doloženého reklamačního protokolu zákazníkovi nevzniká nárok na uplatnění reklamace.

Ochrana osobních údajů

Je-li kupující fyzická osoba, zadává při registraci tyto údaje:

Je-li kupující právnická osoba, zadává při registraci navíc následující údaje: IČ, DIČ, obchodní jméno firmy, jméno jednatele společnosti.

Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího a případnou komunikaci a umožňují provést nezbytné účetní operace,vyhotovit daňový doklad požadovaný oběma stranami a identifikovat platbu zákazníka provedenou bankovním převodem.

Zákazník před vystavením objednávky uděluje souhlas firmě Mramorový efekt s.r.o., se sídlem Londýnská 218/10, 460 01 Liberec, IČ: 28730607, firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, spisová značka 29143, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo, poštovní adresu a číslo popisné.

Jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa a číslo popisné budou zpracovány pouze pro vystavení faktur na objednané zboží. Tyto údaje budou správcem zpracovávány a uchovávány jen po dobu nezbytně nutnou k vystavení faktury, poté budou bezodkladně smazány. Získané informace nebudou ukládány v žádné databázi a nebudou poskytovány třetím osobám. Získané informace nebudou určeny ani k reklamním účelům např. k zasílání nabídek a letáků.

Zákazník prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s výše uvedenými obchodními podmínkami a tyto podmínky akceptuje.

Stáhněte si

Popis souboruTypVelikost
Návod k instalaci, užívání a údržbě výrobku z litého mramoru Adobe Acrobat 229,16Kb
Mramorový efekt      
Umyvadlové desky     ::     Desky pod umyvadla     ::     Mycí žlaby     ::     Sprchové vaničky     ::     Obkladové desky     ::     Akční nabídka
       

◊ Umyvadlové desky na míru | výběr typů umyvadel

JASPIS d47 (kulaté umyvadlo | prostorné) CORNER d32 (kulaté umyvadlo | menší) FJORD 55 (oválné umyvadlo | ploška) FJORD 50 (oválné umyvadlo | ploška) MANGO 52 (oválné umyvadlo | bez plošky) NORDIC 66 (oválné umyvadlo | vyklenuté) SANELA 45x33 (oválné umyvadlo | nerez) ARCTIC 52 (hranaté umyvadlo | dno oblouk) DAKOTA 52 (hranaté umyvadlo | dno kvádr) POLAR 60 (hranaté umyvadlo | designové) POLAR 50 (hranaté umyvadlo | designové) MASSIVE 83 (hranaté umyvadlo | 1-2 baterie) MASSIVE 42 (hranaté umyvadlo | dno sestupné)

◊ Desky pod umyvadla | litý mramor

Desky pod umyvadla

◊ Mycí žlaby na míru | litý mramor

Umývací žlaby (od délky 175cm) Umývací žlaby (od délky 90cm)

◊ Obkladové desky do koupelny nebo kuchyně

◊ Umyvadla sériové výroby

Fjord Stone Massive Arctic Polar Nordic Retro Micron Blue Design 199 Dvojumyvadla

◊ Sprchové vaničky na míru

Sprchové vaničky na míru

◊ Akční nabídka

Hotové výrobky se slevou

Mramorový efekt

Mramorový efekt s.r.o.

Frýdštejn 145 - Na Barborce
463 42 Frýdštejn
Czech Republic
IČO: 287 30 607
DIČ: CZ28730607

martin.blesa@mramorovy-efekt.cz
+420 737 783 379


Sídlo společnosti
Londýnská 218/10
460 01 Liberec

Více